"COCOLO" online music distribution
"COCOLO"amazon UK
"COCOLO"amazon de
"COCOLO"amazon it

CoCoLo

 1. Cocolo(Heart) 
 2. Aoyama sharbettto(Aoyama Sherbet)
 3. Meo tojireba(if I close my eyes) 
 4. chikara(Power)
 5. Sekai ha hitotsu(One world) 
 6. Hinotama(fireball)
 7. Tachippanashi(Standing still)
 8. Yoru no umibe(Night beach) 
 9. Modorubeki tokoro(The way to go back) 
 10. Mahou no houki(Magical broom)
 11. Undoukai(Sports day)
 12. Onsen(Japanease spa) 
 13. Michi(road)